รับจัดงานแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ

บริการรับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆครบวงจร 
รับจัดงานเปิดตัวสินค้าและงานมอบรางวัล บริการรับจัดงานเปิดบริการรับจัดงานประชุมสัมมนา บริการรับจัดงานท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท บริการรับจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลากรRecruit),บริการรับจัดกิจกรรมบริการรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม บริกาารับจัดงาน

โครงการจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย

ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Chaing Mai Next

พลเมือง้ชียงใหม่พร้อมไปต่

Green for Mom

ปลุกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียว

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตกรรม และศิลปะพื้นบ้าน ของยูเนสโก

ไม้ดอกไม้ประดับ

พิธีเปิดงาน ไม้ดอกไม้ประดับ

Adsawrad

© 2020 Adsawrad All Rights Reserved.