โครงการจัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น.
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Adsawrad

© 2020 Adsawrad All Rights Reserved.